PL
MENU

Darmowe Wi-Fi na terenie Sky Tower

Darmowe Wi-Fi na terenie Sky Tower

Mamy dobra wiadomość dla wszystkich naszych Gości! W Sky Tower dostępne jest DARMOWE WiFi!
Ju
ż teraz bezpłatnie przeglądać swoje ulubione strony, udostępniać zdjęcia z wizyty, a także pracować zdalnie - wszystko to w komfortowej atmosferze naszego wieżowca.
Zapraszamy do korzystania z darmowego WiFi i
życzymy udanego pobytu w Sky Tower!

Mapa okolicy

Dla Twojej wygody

Wszystkie drogi prowadzą do Sky Tower. Sprawdź, jak w łatwy sposób dojechać do nas wybranym środkiem komunikacji: rowerem, tramwajem, autobusem lub samochodem.

Kontakt

Kontakt

Olimp Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, REGON: 389519982, NIP: 7011044921), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m..st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906424.

Biuro parkingu

+48 71 738 31 07

Najem powierzchni handlowej

Kamila Jastrząb +48 608 651 333 Kamila.jastrzab@cbre.com

Małgorzata Laskowska +48 608 659 254 Malgorzata.laskowska@cbre.com

Najem powierzchni biurowej

+48 600 447 388jakub.denus@adventum.eu